wie zijn wij

WIE ZIJN WIJ?     


Onze vereniging is opgericht op 10 december 1910 op initiatief van de heer C. Jongewaard, de toenmalige kastelein van Cafe de Vriendschap in Bobeldijk.

Volgens het nog steeds aanwezige oude notulenboek werd op die datum in Cafe de Vriendschap de eerste vergadering gehouden 'aangaande het oprichten van een rederijkerskamer of reciteerclub'. Na deze vergadering was 'Rederijkerskamer Kunst naar Kracht Bobeldijk' een feit. De eerste voorzitter was de heer M. Wonder.

De entree voor een voorstelling bedroeg in die tijd 35 cent voor ongehuwden en 25 cent voor gehuwden. Mindervermogenden hadden gratis toegang. Kwam een speler te laat op de repetitie, dan moest er een dubbeltje boete betaald worden...

De naam van onze vereniging is lang geleden veranderd in 'Toneelvereniging Kunst naar Kracht Bobeldijk'. Vele jaren vonden de repetities en voorstellingen plaats in Cafe de Vriendschap, maar sinds de sluiting van dit cafe in 1973 is Cafe de Ridder in Berkhout de nieuwe thuisbasis.


Kunst naar Kracht telt 22 vaste leden en maakt, indien nodig, gebruik van enthousiaste gastspelers.

Waar de leden vroeger voornamelijk uit Bobeldijk kwamen, komen zij nu ook uit Berkhout, Grosthuizen, Baarsdorpermeer, Hoorn, Stompetoren en De Goorn.Wij brengen eens per jaar een toneelstuk op de planken, veelal een blijspel of een klucht. Soms ook wagen wij ons aan 'iets anders'. Veel succes hebben we gehad met 'Zoin offer', 'Zeemansvrouwen', 'Jongens van de Koopvaardij', 'Sil de Strandjutter', 'Drie is teveel' en Lucy's Baby'. In 2002 hebben wij de revue 'Berkhout en Bobeldijk te kijk' voor het voetlicht gebracht met zelfgeschreven sketches en liedjes over Bobeldijk en Berkhout van vroeger en later.

In december van 2010 hebben wij wederom een zelfgeschreven dorpsrevue ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan ten tonele gebracht. De revue 'Eeuwigheid kent geen tijd' heeft ons veel tijd en energie gekost, maar boven alles ook veel energie voor de toekomst gegeven! Nu zijn we bezig met de revue voor 110 jaar kunst naar Kracht!